esra_toppbanner_web.jpg
 

Er sikkerheten blitt for dyr? Om kostnadsreduksjoner og sikkerhet

Årsmøteseminar 4. juni på Ingeniørenes Hus


Les mer >>

Aktuelt

08.03.2015

14. april i Oslo: Risikoanalyse - og hva nå?

Skinngående ESRA 14. april.jpg

Når risikoanalysen er ferdigstilt – er vi da også ferdig med den? En historisk dokumentasjon for arkivet?

Les mer >>

29.01.2015

25. mars i Oslo: Barrierestyring i praksis

Barrierestyring

I mange industrier er barrierestyring essensielt for å ha kontroll på storulykkerisiko. Til tross for økt fokus på barrierestyring de siste årene, ser man fortsatt eksempler på storulykker og nestenulykker. Dette seminaret tar for seg barrierestyring i praksis og ser på hva man har oppnådd innenfor ulike industrier og ikke minst hvor man ser forbedringsområder i tiden som kommer.

Les mer >>

12.05.2014

11. juni i Oslo: ESRA 20 år: Sikkerhetsstyring - historien, nåtid og framtid

Ekebergrestauranten.jpg

I år er det 20 år siden ESRA Norge ble stiftet, og i den anledning blir det 11. juni arrangert jubileumsseminar på Ekebergrestauranten i Oslo.

Les mer >>

28.11.2013

Interessert i støtte til workshops, egne seminarer eller andre faglige aktiviteter?

ESRA_Norge_Logo

ESRA Norges europeiske paraplyorganisasjon kan gi inntil 5000 Euro i støtte til prosjekter innen vårt fagområde.

Les mer om ordningen >>

28.01.2013

Risk and Interdependencies in Critical Infrastructures. A guideline for Analysis

Risk and Interdependencies.jpg

Boka er utgitt i Springer Series in Reliability Engineering, og presenterer en samling artikler redigert av Per Hokstad, Ingrid B. Utne og Jørn Vatn.

Den inneholder i alt 14 kapitler, pluss Vedlegg, skrevet av en rekke forskere fra Norge, Sverige (Lund) og USA.

Boka beskriver metoder og teknikker for å analysere risiko i kritisk infrastrukturer, med eksempler bl.a. fra vannforsyning, elektrisitet, IKT og transport.

Det legges spesiell vekt på analyse av ulike avhengigheter som eksisterer mellom de ulike infrastrukturer, for å vise hvordan trusler kan forplante seg til andre infrastrukturer.

Egnet lesing for myndigheter med ansvar for infrastruktur, "infrastruktureiere" og som støttelitteratur for kurs i risikoanalyse.

Informasjon om trykt utgave finnes på homepage, og om e-bok på eBook


02.02.2010

Ny OREDA datahåndbok for RAMS-analyser

Ingress OREDA HB 2009 200px.jpg

SINTEF har utgitt ny OREDA-håndbok som inneholder pålitelighetsdata for utstyr på petroleumsinstallasjoner. Håndboka er en unik datakilde for planlegging og drift av petroleumsinstallasjoner både i Norge og i resten av verden. For mer informasjon om boken - følg lenken.

Les mer >>

28.09.2009

ESReDA: Guidelines for Safety Investigation of Accidents

ESReDA guidelines

Den europeiske organisasjonen ESReDA (European Safety Reliability and Data Association) har utgitt publikasjonen "Guidelines for Safety Investigation of Accidents". Den beskriver "beste praksis", fremtidige utfordringer og erfaringer fra ulike industrisektorer; energisektoren, transportsektoren og prosessindustrien. Veiledningen er utarbeidet av en internasjonal faggruppe innenfor ESReDA: "Accident Investigation Working Group".  

Veiledningen er tilgjengelig for gratis nedlastning.

Nettside ESReDA >>

1-7 |
Tilknyttet Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Presentasjoner fra seminarene
Bli medlem
Meld på nyhetsbrev

Kontakt oss

Sekretariat ESRA Norge
Att: Tekna
Postboks 2312 Solli
0201 OSLO

Tlf: 22 94 75 00
E-post: ESRA Norge

Besøksadresse:
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Dronning Mauds gate 15


Kontaktpersoner:
Styreleder ESRA Norge:
Willy Røed

Styreleder Skinnegående Sikkerhetsforum:
Kjetil Gjønnes

Sekretariat hos Tekna:
Saskia Butler